Blogger Widgets

(Mini)Curs IT

Microsoft Word Document 2010 
(Document Microsoft Word)

Crearea unui fișier/pagini, document Word
Pe Desktop sau în partiția X (D sau E, sau cum a numit-o cel ce ne-a instalat programele în calculator; acea partiție rezervată pentru documentele noastre, în care nu avem instalate programe), dăm click dreapta (butonul din dreapta mouse-ului) → click (butonul din stânga mouse-ului) pe opțiunea Nou (New – în engleză) → click pe opțiunea Folder (pt. fișier) / Document Microsoft Word (pt. document Word).
Redenumirea unui fișier/pagini Word: click dreapta pe numele fișierului/paginii → click stânga pe opțiunea Redenumire (Rename) → introducem numele dorit → tasta Enter/click înafara iconiței.
Redactarea unui text în Microsoft Word
- Textul se introduce cu ajutorul literelor de pe tastatură;
- Pentru introducerea simbolurilor care se află pe tastele reprezentând cifre sau alte simboluri (de ex., punctul . ori virgula ,) deasupra acestora, ținând apăsată tasta Shift, apăsăm pe cifra care conține simbolul dorit;
- Pe măsură ce introducem textul, la capăt de rând, programul duce automat cursorul mouse-ului pe rândul următor (același lucru este valabil și pentru o nouă pagină în documentul creat), fără a fi nevoie să mai întreprindem vreo acțiune în acest sens; pentru a începe un nou paragraf (un alineat) însă, apăsăm tasta Enter;
- Butonul săgeată stânga de pe bara de instrumente (aflată deasupra paginii) ne duce cu câte un pas în urmă, anulând ultima operațiune făcută iar butonul săgeată dreapta reface ultima operațiune;
- Dacă apar cuvinte care sunt subliniate cu linie șerpuită de culoare roșie, înseamnă că programul de autocorectare este activat iar noi nu am scris corect acel cuvânt subliniat (sunt subliniate și acele cuvinte care aparțin unei alte limbi); linia roșie nu va fi vizibilă și pe textul imprimat cu ajutorul imprimantei;
- Alineatul se poate obține cu tasta Tab;
- Scrierea cu majuscule: se ține apăsată tasta Shift și se apasă tasta cu litera pe care dorim s-o introducem; sau: se apasă tasta Caps Lock și se introduce apoi textul pe care-l dorim scris cu majuscule – pentru dezactivare, se mai apasă o dată tasta Caps Lock; sau: pentru transformarea, din minuscule în majuscule ori invers, a textului deja scris, selectăm textul respectiv și alegem varianta dorită de la butonul Aa din bara de instrumente;
- Selectarea textului: se poziționează cursorul mouse-ului în fața sau la finalul textului pe care vrem să-l selectăm și, ținând apăsat butonul din stânga al mouse-ului, tragem cursorul peste text; odată ce întreg textul a fost selectat, dăm drumul butonului de mouse și efectuăm operațiunile de care avem nevoie;
- Selectarea unui singur cuvât: dublu click stânga în interiorul cuvântului
- Selectarea întregului text: cursorul mouse-ului oriunde pe pagină, apăsăm tastele Ctrl și A în același timp;
- Îngroșarea textului deja scris: selectăm textul și dăm click pe butonul B (Aldin/Bold) din bara de instrumente;
- Îngroșarea textului înainte de a-l scrie: click pe butonul B din bara de instrumente → introducem textul pe care-l dorim îngroșat → iar click pe butonul B;  sau, de la tastatură: Ctrl + B→ introducem textul pe care-l dorim îngroșat → Ctrl + B
- Înclinarea textului deja scris: selectăm textul și dăm click pe butonul I (Cursiv) din bara de instrumente;
- Înclinarea textului înainte de a-l scrie: click pe butonul I din bara de instrumente → introducem textul pe care-l dorim înclinat → iar click pe butonul I; sau, de la tastatură: Ctrl + I → introducem textul pe care-l dorim înclinat → Ctrl + I
- Sublinierea textului deja scris: selectăm textul și dăm click pe butonul U (Subliniat/ Underline) din bara de instrumente;
- Sublinierea textului înainte de a-l scrie: click pe butonul U din bara de instrumente → introducem textul pe care-l dorim subliniat → iar click pe butonul U; sau, de la tastatură: Ctrl + U → introducem textul pe care-l dorim înclinat → Ctrl + U;
- Alinierea textului în pagină: selectăm întregul text și click pe butonul cu opțiunea dorită din bara de instrumente. Opțiunile sunt:
Aliniere stânga; Centrat; Aliniere dreapta; Stânga – Dreapta (Justify)
- Alegerea stilului de scriere (fontului): alegem stilul dorit din caseta Font de pe bara de instrumente; îl putem modifica și ulterior, prin selectarea textului și click pe fontul dorit; dimensiunea fontului se alege în același fel, din caseta alăturată Font-ului, Dimensiune font;
- Introducerea/Inserarea unui tabel: click pe butonul Inserare (Insert) din bara de instrumente → click pe butonul Tabel din bara de instrumente → selectăm nr. de rânduri și coloane trecând cursorul mouse-ului peste nr. de pătrățele de care avem nevoie, din mica fereastra deschisă → click pe ultimul pătrățel selectat;
- Poziționarea paginii pe orizontală: click pe butonul Aspect pagină din bara de instrumente → click pe butonul Orientare → click pe opțiunea Vedere;
- Salvarea documentului: click pe butonul Salvare din bara de instrumente; sau: tastele Ctrl + S
- Salvarea documentului în format txt: butonul Fișier (File) → opțiunea Salvare ca (Save as) → Microsoft Word 97 – 2003 (din fereastra care se deschide, în caseta ”Salvare cu tipul”); în prezent, documentul este scris în format docx; nu poate fi deschis cu o variantă mai veche a lui Microsoft Office.
                  


Pornirea calculatorului: pornim întâi monitorul (de la butonul specific, de start, al monitorului) și apoi unitatea (de la butonul specific, de start, al unității)
Oprirea calculatorului: închidem toate paginile deschise și oprim apoi calculatorul din butonul Start al windows-ului (automat, se oprește unitatea) și-apoi, oprim monitorul, de la același buton cu care l-am pornit.

Bibliotecar, Bălănescu Oana

Niciun comentariu: