Blogger Widgets

18 iulie 2019

Biblioteca Orășenească „Gheorghe Ittu”, Petrila

Anunț important astăzi, 18.07.2019, în ziua în care biblioteca noastră a-mplinit majoratul! 💁

În data de 28 mai 2019, Consiliul Local Petrila a adoptat Hotărârea nr. 113/2019, prin care biblioteca noastră  își schimbă numele, devenind Biblioteca Orășenească „Gheorghe Ittu”. 😊
Cine a fost Gheorghe Ittu știu doar cei care au venit în contact cu această carte:
ori, cu autorii: dl prof. Mihai Niculescu - fost director al Școlii Generale Nr. 2 Petrila, cel care a descoperit manuscrisul revistei „Școala Noastră”, realizat de învățătorul Gheorghe Ittu și a conștientizat valoarea acestui manuscris privind istoria educației din orașul nostru 
și dl dr. Dumitru Gălățan-Jieț, etnolog, autor prolific, care, prin cărțile sale, menține vii istoria și tradițiile noastre momârlănești și cel care, după 98 de ani de la scrierea primului număr al revistei „Școala Noastră”, în 2018, a făcut posibilă tipărirea revistei-manuscris.

Manuscrisul a fost donat de către dl prof. Mihai Niculescu Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara. Cei care au participat la lansarea acestuia, anul trecut, la Clubul Copiilor Petrila sau la evenimentul nostru din 27.10.2018, „Noaptea Bibliotecilor”  au avut ocazia să-l răsfoiască. Poate fi consultat, în forma lui tipărită, la biblioteca noastră. 😏

Suntem mândri să purtăm numele domnului învățător Gheorghe Ittu! 😤
De ce? Veți înțelege din această biografie:


Gheorghe Ittu
Biografie


Data și locul nașterii: 14 iunie 1884, în comuna Vale din județul Sibiu.
Studii:
-          Clasele I – III, la Liceul de stat din Sibiu;
-          Clasa a IV-a, la Gimnaziul confesional ortodox român din Brad, județul Hunedoara;
-          Seminarul Andreian din Sibiu, între anii 1901 – 1904;
-          Practica pedagogică la Școala primară confesională ortodoxă română din comuna Hetur, fost județ Târnava Mică, 1904 – 1905
Experiența profesională:
·         1905 – 1906, titular prov. la Școala confesională ortodoxă română Idicel-Sat, jud. Mureș;
·         1906 – 1907, titular prov. la Școala primară confesională ortodoxă română din comuna Meșterhoza, jud. Mureș;
·         1907 – 1908, prov. la Școala primară confesională ortodoxă română din comuna Hodoc, jud. Mureș;
·         1908 – 1910, titlu definitiv la Școala primară confesională ortodoxă română din comuna Neagra de Jos, jud. Turda – Arieș;
·         1 septembrie 1910 – 31 august 1920, titlu definitiv la Școala primară confesională ortodoxă română din comuna Mog, jud. Sibiu;
·         1920 – 1921, titlu definitiv la Școala primară confesională ortodoxă română din comuna Almaș, jud. Sibiu;
·         1 septembrie 1921 – 1 august 1929, învățător titular la Școala primară de stat Nr. 2 din comuna Petrila, jud. Hunedoara. Din anul 1924 – învățător de gradul întâi și director al acestei școli;
o   1 septembrie 1926 – 31 august 1929, bibliotecar în cadrul Școlii primare de stat Nr. 2 din comuna Petrila.
·         1 septembrie 1929 – 31 august 1938, director delegat la Școala Primară de stat Nr. 1 din comuna Petroșani, jud. Hunedoara;
·         1 septembrie 1938 – 31 august 1940, director delegat la Școala Primară de stat Nr. 5 din Cluj.

Ø  În vara anului 1914 a participat la Primul Război Mondial; la sfârșitul lunii noiembrie 1914 a fost luat prizonier, în Rusia, unde a făcut parte din Legiunea Voluntarilor români din Rusia și Siberia. S-a întors în țară în luna august 1920.
Ø  De-a lungul anilor de activitate ca învățător, a primit șase gradații și o gradație de război. Ca pensionar, a primit gradația de merit.
Ø  A fost decorat cu „Răsplata Muncii”, „Crucea de Rezboiu” și medalia „Regele Ferdinand cu spadă”.
Ø  A colaborat cu mai multe reviste, publicând conferințe, prelegeri, lecțiuni practice, articole de specialitate pedagogică și dări de seamă, poiezii poporale și colinzi.

La vârsta de 37 de ani, la doar trei ani de la înfăptuirea Marii Uniri, cu peste 10 ani de experiență ca învățător și spiritul celui care a luptat în Primul Război Mondial, la 1 septembrie 1921, Gheorghe Ittu vine ca învățător titular la Școala primară de stat Nr. 2 din comuna Petrila, situată în cătunul Taia.
La scurt timp de la sosirea sa la Petrila, în cadrul conferinței corpului didactic din data de 3 noiembrie 1921, Gheorghe Ittu își anunță dorința de a redacta o revistă pedagogică cu numele Școala noastră, o propunere foarte bine primită, aprobată de către dl revizor.
Ideea redactării unei astfel de reviste trebuie să-i fi apărut în anul 1917, pe când se afla prizonier de război în Siberia și primise primul număr din revista pedagogică Școala Moldovenească din Chișinău – Basarabia. Căci, la primirea acestui număr mi-a săltat inima de bucurie, căci mare îmi este înstrăinarea de neamul meu… Și cum să nu-ți tresalte inima de bucurie și veselie, când tu aici în Siberia, la spatele pământului, primești o gazetă (moldovenească) românească și ce este mai mult o revistă de specialitate pentru noi, învățătorii.[1]
O altă propunere a lui Gheorghe Ittu, făcută în cadrul aceleiași conferințe din 3 noiembrie 1921 și aprobată de către dl revizor, este înființarea unei biblioteci școlare pentru elevi și adulți și a unei biblioteci pedagogice pentru corpul învățătoresc.
Astfel, în anul școlar 1922 - 1923, la Școala nr. 2 Lonea, s-a înființat, cel mai probabil, prima bibliotecă din orașul nostru: Biblioteca elevilor, având în dotare un număr de 114 cărți. La 23 ianuarie 1925, acestor volume li s-au adăugat 89 de exemplare, biblioteca dispunând de un total de 203 volume de carte.
Biblioteca corpului didactic a fost înființată în anul 1927. Aceasta dispunea de 110 volume, cărți achiziționate „din banii de înscriere dăruiți benevol în anii școlari 1926-1927 și 1927-1928” - după cum precizează înv. Gheorghe Ittu în manuscrisul revistei Școala noastră.
Împrumutul de cărți pentru elevii de clasele III - VII se făcea de două ori pe lună iar pentru cadre didactice și intelectuali, oricând, la cererea acestora.

Primul număr al revistei, Școala noastră, apare, în manuscris, la scurt timp de la aprobare, cuprinzând perioada septembrie – decembrie 1921. Revista cuprinde 5 numere, acoperind perioada petrecută de Gheorghe Ittu ca învățător și mai apoi, ca director, la Petrila.
Însă, Școala Noastră a rămas o revistă – manuscris, nefiind publicată decât mult mai târziu, în anul 2018, la 97 de ani de la înființarea acesteia. Manuscrisul a fost descoperit întâmplător de către dl prof. Mihai Niculescu, directorul de mai târziu al aceleiași școli (dar cu alt sediu) în care s-au revărsat truda și dragostea pentru educație, învățătură și neam ale lui Gheorghe Ittu. Dl prof. Mihai Niculescu și dl dr. Dumitru Gălățan – Jieț, etnolog, sunt cei cărora le datorăm publicarea acestui manuscris.

Articolele scrise de Gheorghe Ittu în revista Școala Noastră reflectă adânca sa preocupare pentru creșterea poporului prin propagarea culturii, învățăturii și-a bunelor moravuri, subliniind faptul că adevărata creștere să poate face mai bine nu-mai în familie, deoarece în familie i să dau omului primele învățături, punândui-să aici baze solide în ce privește formarea caracterului… însă, nefiind toate familiile în stare, ca să deie și să facă această creștere pe care noi o cerem – societatea – iar mai târziu cârmuitorii statului au venit și au așezat școala în mijlocul norodului și aceasta condusă fiind de oameni anume pregătiți să umple golul și lipsa adevăratei creștere, ce-ar trebui să se săvârșească în casa părintească…. Totul ce să face să se facă din convingere și să se ia în vedere binele obștesc.
…………………………………………………………………………………………………………..
Să-i dăm țăranului român mai multă lumină și mai multă creștere, căci numai un mediu sănătos ne poate influința, ca să ne câștigăm o adevărată creștere și care ne poate da indivizi cu caractere oțelite și cât se poate de tari ca moralitate.
Deci la muncă cu toții până nu este târziu, căci alte popoare ne-au întrecut și încă demult.[2]
În revistă sunt consemnate date privind comuna Petrila, structura și organizarea Școlii primare de stat Nr. 2 din comuna Petrila, nevoile și greutățile întâmpinate în desfășurarea activităților școlare, situația cărților din biblioteca școlii, numele învățătorilor și numărul elevilor de la fiecare secție, programul din cadrul diverselor manifestări culturale etc., constituind un veritabil document privind istoria învățământului din Petrila.

Timpul petrecut în Petroșani și în Valea Jiului a fost pentru mine cei mai frumoși ani ai vieții mele de învățător și întotdeauna m-am străduit să corespund cât mai bine chemării mele de învățător al poporului din „Valea Jiului”, unde am muncit 17 ani de școală, în timpul cât s-a pus baza învățământului românesc în această regiune.[3]                                                                                              Bibliotecar,
                                                                Bălănescu Oana – Mihaela

Bibliografie:
Mihai Niculescu, Dumitru Gălățan – Jieț, Școala noastră, Târgu – Jiu, Editura Măiastra, 2018
[1] Gheorghe Ittu, O mică dare de siamă; Școala noastră nr. 2, ianuarie – aprilie 1922
[2] Gheorghe Ittu – Chestiuni de educație și instrucțiune, nr. 3 al revistei Școala Noastră
[3] Gheorghe Ittu – Autobiografie, nr. 5 al revistei Școala Noastră

05 iulie 2019

Summer Code Club. Înscrieri

În luna mai a acestui an, ne-am înscris, la propunerea dnei prof. Nicoleta Cîndea, mentor al echipei de robotică Wafy, în competiția Summer Code Club Challenge.
Pentru prima parte a competiției, a trebuit să spunem cine suntem, ce facem și ce am face dacă am câștiga Micro:bit Club Pack și Kitronik Inventor Kits puse în concurs. De asemenea, să ne arătăm entuziasmul. 👌 Ceea ce am și făcut. 🙌 
Da! Facem parte din familia Summer Code Club! Rudele noastre? 

- 2 cluburi din United Kingdom (Cambridge & London)
- 3 cluburi din USA (Fort Lauterdale, Florida & Washington)
- 1 club din Mexico (State Puebla)
- 1 club din Italy (Perugia)
- 1 club din India (Bangalore)
- 1 club din Canada (British Columbia)
- și noi: 1 club din România (Petrila) 🙌🙌🙌 😊; suntem pe poziția a II-a 😎😏😊

În faza actuală, așteptăm, cu nerăbdare, să primim kit-urile - care au pornit spre noi, din Chicago, IL, United States. ✈ 🚚

Până atunci, am început să facem înscrieri pentru clubul nostru de vară. Căci, tocmai datorită faptului că putem primi în acest club de coding cât de mulți doritori vor fi fiind, suntem atât de entuziasmați de acest proiect! Până la urmă... noi avem deja un club de coding grozav, datorită programului CODE Kids Romania. Dar, este un club închis. Astfel:

Dacă ai vârsta cuprinsă între 9 - 13 ani și-ți dorești să vii la clubul nostru de vară, vino la bibliotecă, în timpul programului nostru de funcționare, în perioada 8 - 12 iulie, cu unul dintre părinți (cu Buletinul/Cartea de identitate „la purtător” 😊), să te înscrii. Experiența în coding este binevenită, dar nu obligatorie.
Ne vom întâlni o dată sau de două ori/săptămână, funcție de experimentele pe care le vom putea face cu ajutorul materialelor primite.
Cert este că, până la data de 30 august, vom crea un joc de calculator, pe care îl vom înscrie în etapa a II-a a concursului; când, dacă vom câștiga, vom primi un nou kit, cu ajutorul căruia vom putea construi roboți (!!!) 🙌

Vom avea alături pe membrii clubului nostru CODE Kids - First Line Petrilamembrii echipei Wafy, pe Remus Sibișanu - specialist IT în cadrul Școlii postdoctorale de la Universitatea din Petroșani și Mihai Danciu - asistent la Universitatea Politehnică din Timișoara, cărora le mulțumim pentru tot ajutorul dat. 🙏
 VĂ AȘTEPTĂM!